logo-big

 

 

Денонощен кол център 24 / 7

Пациентите могат да се свържат със служител на кол центъра 24 часа 7 дни в седмицата

Онлайн консултации с лекари

Осигуряваме платформа за писмени и видео консултации

Електронно здравно досие

Поддържаме здравно досие на всички пациенти по най-съвременните стандарти

Организиране на времето

Помагаме за планирането на прегледите, ваксинациите и административните дейности

Модерна комуникация

Поддържаме съвременна комуникация – е-мейл и СМС известяване, тикетинг платформи, CRM