Дейността на Верум Клиникал се поема от Верум Здравен мениджър

Уважаеми клиенти, Бихме желали да Ви информираме, че в Поликлиника България на адрес бул. България 51А, считано от 01.01.2018 г. влизат в сила следните промени:
  1. Прекратява се административно-информационното обслужване от „Верум Клиникал“ ЕООД. Тази дейност се поема от „Верум Здравен Мениджър“ ЕООД. За желаещите да се възползват от тази услуга се налага преподписване на договора между страните (клиент и дружеството).
  2. Въвеждат се абонаментни пакети за използване на административно-информационни услуги, предоставяни от „Верум Здравен Мениджър“ ЕООД. За детайли за пакетите и допълнителна информация, моля следете сайта на Верум Здравен Мениджър – www.verum.bg.
  3. Еднократно заплащаната на всяко посещение такса, без наличие на абонаментен пакет, се променя на 30,00лв. (тридесет лева). Тя включва:
– използването на една или повече административно-информационни услуги, свързани с посещението при лекар, посочени в договора между страните; – една консултация с лекар (писмена или телефонна) в рамките на 30 дни от посещението чрез партньорска платформа; – поддържане на дигиталното здравно досие на пациента до следващото му посещение (но не по-дълго от 6 месеца), включително обработката на лични медицински документи на пациента; – използване на временна карта за достъп с цел спокойно и безопасно пребиваване в лечебното заведение;   От управителя на Верум Здравен Мениджър 15.12.2017 г. гр. София

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.