pdf-page

 

Указания от Столична Регионална Здравна Инспекция във връзка с издаването на медицински бележки на ученици от 01.11.2016г.