Имунизационен календар на Република България 2016 г.

Съгласно актуалния имунизационен календар на Република България, се провеждат следните задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена навършена възраст.

Навършена

възраст

Имунизация

против

Ваксина Приложение
През първите 24 часа след раждането*

/в болницата/

Имунизация против хепатит Б (I прием) Рекомбинантна ваксина Хепатит Б „ENGERIX мускулно,
0,5 мл
От 48-ия час след раждането

/в болницата/

Имунизация против туберкулоза БЦЖ вътре кожно, 0,1 мл
2-ри месец Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б (I прием) Комбинирана 6-компонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит Б „HEXACIMA /

или 5-компонентна ваксина (без Хепатит Б) “PENTAXIM”

мускулно,
0,5 мл
Пневмококова ваксина  (I прием) Конюгирана пневмококова ваксина “SYNFLORIX” мускулно,
0,5 мл
3-ти месец Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б

(II прием)

Комбинирана 6-компонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит Б „HEXACIMA /

или 5-компонентна ваксина (без Хепатит Б) “PENTAXIM”

мускулно,
0,5 мл
Пневмококова ваксина (II прием) Конюгирана пневмококова ваксина “SYNFLORIX” мускулно,
0,5 мл
4-ти месец Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б

(IІI прием)

Комбинирана 6-компонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит Б „HEXACIMA /

или 5-компонентна ваксина (без Хепатит Б) “PENTAXIM”

мускулно,
0,5 мл
Пневмококова ваксина (IIІ прием) Конюгирана пневмококова ваксина “SYNFLORIX” мускулно,
0,5 мл
7-ми месец Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На деца без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират БЦЖ

/при отрицателна туберкулинова проба/

вътре кожно, 0,1 мл
12 месеца Реимунизация с пневмококова ваксина, не по-рано от 6 месеца след третия прием (ІV прием) Конюгирана пневмококова ваксина “SYNFLORIX” мускулно,
0,5 мл
13 месеца Имунизация против морбили, паротит и рубеола 3-валентна ваксина морбили, паротит, рубеола „PRIORIX подкожно или мускулно,
0,5 мл
16 месеца – 18 месеца

(не по-рано от една година след III прием)

Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б (IV прием) Комбинирана 6-компонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит Б „HEXACIMA /

или 5-компонентна ваксина (без Хепатит Б) “PENTAXIM”

мускулно,
0,5 мл
6 години Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус и коклюш

(V прием)

Комбинирана 4-компонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента и инактивирана полиомиелитна ваксина TETRAXIM” мускулно,
0,5 мл
7 години Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ вътре кожно, 0,1 мл
11 години Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ вътре кожно, 0,1 мл
 

12 години

 

 

12 години

Реимунизация против морбили паротит и рубеола 3-валентна ваксина морбили, паротит, рубеола „PRIORIX подкожно или мускулно,
0,5 мл
Реимунизация против тетанус и дифтерия ТетаДиф (Td) – “TETADIF мускулно,
0,5 мл
17 години Реимунизация против тетанус и дифтерия ТетаДиф (Td) –  “TETADIF мускулно,
0,5 мл
Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ вътре кожно, 0,1 мл
От 25-ата година през 10 години Реимунизация против тетанус и дифтерия ТетаДиф (Td) – “TETADIF мускулно,
0,5 мл