НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ / НАСТОЙНИЦИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ ОТ 0 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И НА ПАЦИЕНТИТЕ НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НА:

 • Д-Р АСЕН ТАСЕВ
 • Д-Р ДИАНА ДИМОВА
 • Д-Р ИВАН ПОЛЯКОВ

През 2023 г. според Имунизационния календар в Република България (РБ) съответните пациенти подлежат на посочените по-долу задължителни профилактични имунизации спрямо възрастта си.

 • За децата на възраст от 0 до 16 месеца от раждането съгласно Имунизационния календар на РБ
 • Четиривалентна ваксина (ДТКаПи) /в годината на навършване на 6 г./ – набор 2017 г.
 • Манту /в годината на навършване на 7 г./ – набор 2016 г.
 • Морбили, паротит, рубеола /в годината на навършване на 12 г./ – набор 2011 г.
 • Тривалентна (Тдка) /в годината на навършване на 12 г./ – Набор 2011 г.
 • Тетанус-Дифтерия (ТД)  /в годината на навършване на 17 г./ – набор 2005 г. 

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НА

 • Д-Р АСЕН ТАСЕВ
 • Д-Р ДИАНА ДИМОВА
 • Д-Р ИВАН ПОЛЯКОВ

През 2023 г. на задължителна профилактична ваксинация срещу тетанус и дифтерия (ТД) подлежат набори: 1998, 1988, 1978, 1968, 1958, 1948+

 


(1): През първите 24 часа след раждането с моновалентна хепатит Б ваксина, независимо от това с какъв тип ваксина се продължава имунизационната схема.
(2): От 48-ия час след раждането.
(3): Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту. Отрицателните се имунизират с БЦЖ ваксина.
(4): Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту.
(5): При прилагане на моновалентна хепатит Б ваксина.
(6): При прилагане на комбинирана ваксина, съдържаща хепатит Б ваксина.
(7): Не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием.
(8): Не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием.
(9): Реимунизация през 10 години.“