Инструкция за подписване на документи през мобилно приложение “Поликлиника България”

  1. Когато регистратор или лекар изиска Вашия подпис за медицински или административен документ ще получите известие за телефона “молба за подпис” от приложението.

 

 

  1. След като отворите приложението “Поликлиника България”, ще се покаже документа, който изисква подпис. Документа може да се премества, приближава чрез жестове.
    Прочетете документа и след като се уверите, че всичко е наред, можете да натиснете бутон “Подпис” в долния край на екрана, за да подпишете документа.

  1. След като натиснете бутон “подпис” приложението ще визуализира празно сиво поле. Положете Вашия подпис в него с пръст или писалка за таблет/телефон. След като приключите можете:
  • да запазите подписа с бутон “Запази
  • да положите нов подпис с бутон “Изчисти

  1. Приложението ще изисква повторно потвърждение на подписа.   1. След повторно потвърждение с натискане на бутон “Да” ще получите потвърждение за успешно изпратен подпис.