Ценоразпис на услугите на Верум Здравен Мениджър

Цени за еднократно използвани услуги, невключени в абонаментен пакет
Вид услуга Цена
Eднократна такса за административно-информационни услуги без наличие на абонамент – 6% (шест процента) с ДДС от минималната работна заплата (МРЗ), съгласно чл. 244 от Кодекса на труда (КТ), към датата на посещението при посещение в рамките на работен ден в интервала от 8:00 ч. до 20:00 ч.
42,60 лв.
Eднократна такса за административно-информационни услуги без наличие на абонамент – 6% (шест процента) с ДДС от минималната работна заплата (МРЗ), съгласно чл. 244 от Кодекса на труда (КТ), към датата на посещението при посещение в рамките на нощна смяна от 20:00 ч. до 08:00 ч.
63,90 лв.
Eднократна такса за административно-информационни услуги без наличие на абонамент – 6% (шест процента) с ДДС от минималната работна заплата (МРЗ), съгласно чл. 244 от Кодекса на труда (КТ), към датата на посещението при посещение в рамките на официален празник в интервала от 8:00 ч. до 20:00 ч.
85,20 лв.
Eднократна такса за административно-информационни услуги без наличие на абонамент – 6% (шест процента) с ДДС от минималната работна заплата (МРЗ), съгласно чл. 244 от Кодекса на труда (КТ), към датата на посещението при посещение в рамките на почивен ден в интервала от 8:00 ч. до 20:00 ч.
85,20 лв.
24/7 организиране, поддържане и гарантиране на възможност за провеждане на консултации след преглед до 30 дни от датата на прегледа чрез активиране на кредити
10 лв.
Поддръжка на здравно досие за 1 месец 2 лв.
Поддръжка на здравно досие за 12 месеца 18 лв.
Обработка на документи, част от здравно досие (сканиране и индексиране) 0,18 лв. за брой
Временна карта за достъп, гарантираща сигурен и безопасен престой 5 лв.
Цена за издаване на постоянна карта за достъп (1 карта за цялото семейство) 8 лв.
Цена за преиздаване на изгубена или унищожена карта 5 лв.
Превод на амбулаторен лист, 1 страница 10 лв.
Превод на медицинска информация, 1 страница 18 лв.
Административна услуга “бележка за контакт” 12 лв.
Административна услуга “Оформяне на документи за избор на ОПЛ” 15 лв.
Изготвяне на административна справка 12 лв.
  Цени на годишни абонаментни пакети   
Абонаментни пакети от 1.11.2022 г. Цена Включени такси административно обслужване при посещение 24/7 организиране, поддържане и гарантиране на възможност за провеждане на консултации, брой кредити Здравно досие за 12 месеца Карта за достъп 24/7
Лица от 0 до 1 година 1007 лв 19 посещения 200 Да Да
Лица от 1 до 3 години 636 лв 12 посещения 150 Да Да
Лица от 3 до 5 години 530 лв 10 посещения 130 Да Да
Лица от 5 до 18 години 318 лв 6 посещения 90 Да Да
Лица от 18 до 49 години 265 лв 5 посещения 60 Да Да
Лица от 50 + години 424 лв 8 посещения 100 Да Да
Размер на отстъпка, върху цялата цена, при закупуване на абонаментни пакети от членове на едно семейство
Брой членове в едно семейство Размер на отстъпка
Двама 10%
Трима 13%
Четирима 17%
Петима 22%
Шестима 28%
*Всички посочени цени са с включен ДДС Пациентите, закупили абонаментен пакет се обслужват с предимство пред тези, които не ползват такъв пакет. За детайли относно крайната цена, дължима при закупуване на абонаментни пакети от членове на семейство, моля обърнете се към служител на дружеството5

Калкулатор за абонаментни планове

Изпращайки ни Вашето съобщение, вие се съгласявате да ни оставите Ваши лични данни за целите на осъществяване на контакт с Вас и отговор на Вашето запитване. В случай, че искате да упражните правата си по Европейския регламент за защита на личните данни (GDPR), можете да го направите през този линк – https://app.consento.bg/gdpr/consento