skip to Main Content
телефон за контакт 0887 550 322

Ценоразпис на услугите на Верум Здравен Мениджър

Цени за еднократно използвани услуги, невключени в абонаментен пакет

Вид услугаЦена
Eднократна такса за административно-информационни услуги без наличие на абонамент30 лв.
24/7 организиране, поддържане и гарантиране на възможност за провеждане на консултации след преглед до 30 дни от датата на прегледа чрез активиране на кредити10 лв.
Поддръжка на здравно досие за 1 месец2 лв.
Поддръжка на здравно досие за 12 месеца18 лв.
Обработка на документи, част от здравно досие (сканиране и индексиране)0,18 лв. за брой
Организиране и провеждане на обучение, свързано със здравното образование на пациенти на възраст от 0 до 85+ години15 лв.
Временна карта за достъп, гарантираща сигурен и безопасен престой5 лв.
Цена за издаване на постоянна карта за достъп (1 карта за цялото семейство)8 лв.
Цена за преиздаване на изгубена или унищожена карта5 лв.
Превод на амбулаторен лист, 1 страница10 лв.
Превод на медицинска информация, 1 страница18 лв.

 

 

Цени на годишни абонаментни пакети

 

Абонаментни
пакети 2020 г.
ЦенаВключени такси административно обслужване при посещение24/7 организиране, поддържане
и гарантиране на възможност за провеждане на консултации, брой кредити
Здравно досие за 12 месецаКарта за
достъп 24/7
Лица от 0 до 1 година505 лвнеограничен брой240ДаДа
Лица от 1 до 3 години276 лвнеограничен брой140ДаДа
Лица от 3 до 5 години239 лвнеограничен брой120ДаДа
Лица от 5 до 75 години163 лвнеограничен брой80ДаДа
Лица над 75 години239 лвнеограничен брой120ДаДа
Лица над 80 години276 лвнеограничен брой140ДаДа

Размер на отстъпка, върху цялата цена, при закупуване на абонаментни пакети от членове на едно семейство

Брой членове в едно семействоРазмер на отстъпка
Двама10%
Трима13%
Четирима17%
Петима22%
Шестима28%

*Всички посочени цени са с включен ДДС

Пациентите, закупили абонаментен пакет се обслужват с предимство пред тези, които не ползват такъв пакет.

За детайли относно крайната цена, дължима при закупуване на абонаментни пакети от членове на семейство, моля обърнете се към служител на дружеството.

Back To Top