Ценоразпис на услугите на Верум Здравен Мениджър

Цени за еднократно използвани услуги, невключени в абонаментен пакет

Вид услугаЦена
Eднократна такса за административно-информационни услуги без наличие на абонамент – 6% (шест процента) с ДДС от минималната работна заплата (МРЗ), съгласно чл. 244 от Кодекса на труда (КТ), към датата на посещението при посещение в рамките на работен ден в интервала от 8:00 ч. до 20:00 ч.
46,80 лв.
Eднократна такса за административно-информационни услуги без наличие на абонамент – 12% (дванадесет процента) с ДДС от минималната работна заплата (МРЗ), съгласно чл. 244 от Кодекса на труда (КТ), към датата на посещението при посещение в рамките на нощна смяна от 20:00 ч. до 08:00 ч.
93,60 лв.
Eднократна такса за административно-информационни услуги без наличие на абонамент – 9% (девет процента) с ДДС от минималната работна заплата (МРЗ), съгласно чл. 244 от Кодекса на труда (КТ), към датата на посещението при посещение в рамките на почивен ден в интервала от 8:00 ч. до 20:00 ч.70,20 лв.
Eднократна такса за административно-информационни услуги без наличие на абонамент – 12% (дванадесет процента) с ДДС от минималната работна заплата (МРЗ), съгласно чл. 244 от Кодекса на труда (КТ), към датата на посещението при посещение в рамките на официален празник 24/7.93,60 лв.
24/7 организиране, поддържане и гарантиране на възможност за провеждане на консултации след преглед до 30 дни от датата на прегледа чрез активиране на кредити
10 лв.
Поддръжка на здравно досие за 1 месец2 лв.
Поддръжка на здравно досие за 12 месеца18 лв.
Обработка на документи, част от здравно досие (сканиране и индексиране)0,18 лв. за брой
Временна карта за достъп, гарантираща сигурен и безопасен престой5 лв.
Цена за издаване на постоянна карта за достъп (1 карта за цялото семейство)8 лв.
Цена за преиздаване на изгубена или унищожена карта5 лв.
Превод на амбулаторен лист, 1 страница10 лв.
Превод на медицинска информация, 1 страница18 лв.
Административна услуга “бележка за контакт”12 лв.
Административна услуга “Оформяне на документи за избор на ОПЛ”20 лв.
Изготвяне на административна справка12 лв.

 

Цени на годишни абонаментни пакети 

 

Абонаментни
пакети от 6.11.2023 г.
ЦенаВключени такси административно обслужване при посещение24/7 организиране, поддържане
и гарантиране на възможност за провеждане на консултации, брой кредити
Здравно досие за 12 месецаКарта за
достъп 24/7
Лица от 0 до 1 година1210 лв26 посещения300ДаДа
Лица от 1 до 3 години765 лв16 посещения230ДаДа
Лица от 3 до 5 години636 лв14 посещения200ДаДа
Лица от 5 до 18 години382 лв9 посещения140ДаДа
Лица от 18 до 49 години318 лв7 посещения90ДаДа
Лица от 50 + години508 лв11 посещения150ДаДа

Размер на отстъпка, върху цялата цена, при закупуване на абонаментни пакети от членове на едно семейство

Брой членове в едно семействоРазмер на отстъпка
Двама10%
Трима13%
Четирима17%
Петима22%
Шестима28%

*Всички посочени цени са с включен ДДС

Пациентите, закупили абонаментен пакет се обслужват с предимство пред тези, които не ползват такъв пакет.

За детайли относно крайната цена, дължима при закупуване на абонаментни пакети от членове на семейство, моля обърнете се към служител на дружествот

Калкулатор за абонаментни планове

Изпращайки ни Вашето съобщение, вие се съгласявате да ни оставите Ваши лични данни за целите на осъществяване на контакт с Вас и отговор на Вашето запитване. В случай, че искате да упражните правата си по Европейския регламент за защита на личните данни (GDPR), можете да го направите през този линк – https://app.consento.bg/gdpr/consento