skip to Main Content
телефон за контакт 0887 550 322

Ценоразпис на услугите на Верум Здравен Мениджър

Цени за еднократно използвани услуги, невключени в абонаментен пакет
Вид услуга Цена
Eднократна такса за административно-информационни услуги без наличие на абонамент 30 лв.
24/7 организиране, поддържане и гарантиране на възможност за провеждане на консултации след преглед до 30 дни от датата на прегледа чрез активиране на кредити 10 лв.
Поддръжка на здравно досие за 1 месец 2 лв.
Поддръжка на здравно досие за 12 месеца 18 лв.
Обработка на документи, част от здравно досие (сканиране и индексиране) 0,18 лв. за брой
Временна карта за достъп, гарантираща сигурен и безопасен престой 5 лв.
Превод на амбулаторен лист, 1 страница 10 лв.
Превод на медицинска информация, 1 страница 18 лв.
    Цени на годишни абонаментни пакети  
Абонаментни пакети 2018 г. Цена Включени такси административно обслужване при посещение 24/7 организиране, поддържане и гарантиране на възможност за провеждане на консултации, брой кредити Здравно досие за 12 месеца Карта за достъп 24/7
Лица от 0 до 1 година 439 лв неограничен брой 240 Да Да
Лица от 1 до 3 години 240 лв неограничен брой 140 Да Да
Лица от 3 до 5 години 208 лв неограничен брой 120 Да Да
Лица от 5 до 75 години 142 лв неограничен брой 80 Да Да
Лица над 75 години 208 лв неограничен брой 120 Да Да
Лица над 80 години 240 лв неограничен брой 140 Да Да
Размер на отстъпка, върху цялата цена, при закупуване на абонаментни пакети от членове на едно семейство
Брой членове в едно семейство Размер на отстъпка
Двама 10%
Трима 13%
Четирима 17%
Петима 22%
Шестима 28%
Цена за издаване на постоянна карта за достъп (1 карта за цялото семейство) 8 лв
Цена за преиздаване на изгубена или унищожена карта 5 лв
*Всички посочени цени са с включен ДДС Пациентите, закупили абонаментен пакет се обслужват с предимство пред тези, които не ползват такъв пакет. За детайли относно крайната цена, дължима при закупуване на абонаментни пакети от членове на семейство, моля обърнете се към служител на дружеството.
Back To Top