Верум Здравен мениджър ЕООД предоставя следните административно-информационни услуги на медицинските дружества – юридически лица регистрирани по Закона за лечебните заведения:

 

 • Поддържане на звено „Кол център“ и звено „Регистратура“ 24/7;
 • Посредничество между медицински специалисти и клиенти във връзка назначена терапия, консултации по излезли лабораторни резултати и др.;
 • Управление на постъпили телефонни обаждания, електронни запитвания и на директния контакт с клиенти/пациенти;
 • Администриране на работния график за медицински прегледи и консултации на лекарите и консултантите в юридически лица регистрирани по Закона за лечебните заведения. При нужда, допълнително свързване за корекция на записания час или неговото потвърждаване;
 • Обезпечаване на процеса, свързан с издаване на документи чрез предоставяне на административна информация при запитване;
 • Обезпечаване на процеса, свързан с издаване на първични медицински документи;
 • Издаване на платежни документи за извършените административни услуги;
 • Съхранение на архив на медицинските документи от извършените прегледи и манипулации, извършени от на юридически лица регистрирани по Закона за лечебните заведения.
 • Предоставяне на административна помощ в кампаниите по смяна на личен лекар и/или записване на нови пациенти (управление на процеса предоставяне на разяснителна информация, вписване на новите пациенти в специализиран софтуер, използван от юридически лица регистрирани по Закона за лечебните заведения; обработка на документи).
 • Електронно обслужване – медицински софтуер, сайтове, бюлетини, ПОС терминали;
 • Реклама, маркетинг и PR услуги;
 • Административни дейности към НЗОК, РЗОК и НОИ;
 • Счетоводство, ТРЗ и трудова медицина.

 

За пациентите на медицинските дружества – юридически лица регистрирани по Закона за лечебните заведения, обслужвани от Верум Здравен мениджър ЕООД се предоставят директно следните административно-информационни услуги:

 • Управление на процеси, свързани с посещението при лекар на място с цел спестяване на време на пациентите и максимално ограничаване на чакането пред лекарските кабинети:
  • Поддържане на звено „Кол център“ и звено „Регистратура“ 24/7;
  • Записване на часове за остри и профилактични прегледи, включително тяхното потвърждаване и презаписване при нужда;
  • Записване на часове за предоставяне на услуги по административни въпроси;
  • Поддържане и управление на канали за постоянна комуникация с клиенти – електронна поща, facebook, скайп, тикетинг система и други дигитални канали;
  • Поддържане на ресурс за известяване чрез СМС и/или електронна поща (в зависимост от декларираните предпочитания на клиента, като са възможни и двата начина) за важни събития, свързани със здравето както на клиента, така и на негови роднини (профилактични прегледи и др.), както и за административно-нормативни новини, свързани със здравеопазването;
 • Поддържане на сайт на Верум Здравен мениджър ЕООД (verum.bg) с всички необходими нормативни документи, касаещи процеса на управление на здравето;
 • Организиране и поддържане на възможност за консултация с медицински или административен специалист, както по телефона, така и онлайн – през сайта на партньорската онлайн платформа Consento (consento.bg) , относно:
  • разчитане на резултати от лабораторни и образни изследвания
  • назначена терапия
  • необходимост от специфични изследвания
  • административни въпроси и/или такива, касаещи здравеопазването
 • Организиране и поддържане на възможност за консултации за възможните лечения в страната и в чужбина на социално-значими и редки заболявания;
 • Организиране и поддържане на възможност за извършване на консултации на езици, различни от български, в това число и превеждане и консултиране на медицинска документация;
 • Организиране и поддържане на процес за електронно записване на пациенти към общопрактикуващ лекар по смисъла на НЗОК;
 • Консултиране и мониториране от името на клиента на фондовете, свързани с допълнително здравно и допълнително пенсионно осигуряване;
 • Извършване на поискани от клиента проверки на здравно-осигурителния статус на него и семейството му;
 • Създаване и поддържане на мрежа от доверени лекари, при които клиентът и семейството му могат да се консултира при необходимост;
 • Създаване и поддържане на здравно профил/досие на клиента и семейството му, в качеството им на пациенти, в сътрудничество с партньорската онлайн платформа Consento (consento.bg);
 • Поддръжка на административен център за дигитализиране на медицинската документация и създаване на електронни здравни досиета на клиента и семейството му.