Ценоразпис на услугите на Верум Здравен Мениджър

Цени за еднократно използвани услуги, невключени в абонаментен пакет

Вид услугаЦена
Eднократна такса за административно-информационни услуги без наличие на абонамент30 лв.
24/7 организиране, поддържане и гарантиране на възможност за провеждане на консултации след преглед до 30 дни от датата на прегледа чрез активиране на кредити10 лв.
Поддръжка на здравно досие за 1 месец2 лв.
Поддръжка на здравно досие за 12 месеца18 лв.
Обработка на документи, част от здравно досие (сканиране и индексиране)0,18 лв. за брой
Организиране и провеждане на обучение, свързано със здравното образование на пациенти на възраст от 0 до 85+ години15 лв.
Временна карта за достъп, гарантираща сигурен и безопасен престой5 лв.
Превод на амбулаторен лист, 1 страница10 лв.
Превод на медицинска информация, 1 страница18 лв.

 

 

Цени на годишни абонаментни пакети

 

Абонаментни
пакети 2018 г.
ЦенаВключени такси административно обслужване при посещение24/7 организиране, поддържане
и гарантиране на възможност за провеждане на консултации, брой кредити
Здравно досие за 12 месецаВключени здравни обучениея за 12 месецаКарта за
достъп 24/7
Лица от 0 до 1 година399неограничен брой240Да1Да
Лица от 1 до 3 години218неограничен брой140Да1Да
Лица от 3 до 5 години189неограничен брой120Да1Да
Лица от 5 до 75 години129неограничен брой80Да1Да
Лица над 75 години189неограничен брой120Да1Да
Лица над 80 години218неограничен брой140Да1Да

Размер на отстъпка, върху цялата цена, при закупуване на абонаментни пакети от членове на едно семейство

Брой членове в едно семействоРазмер на отстъпка
Двама10%
Трима13%
Четирима17%
Петима22%
Шестима28%
Цена за издаване на постоянна карта за достъп (1 карта за цялото семейство)8 лв
Цена за преиздаване на изгубена или унищожена карта5 лв

*Всички посочени цени са с включен ДДС

Пациентите, закупили абонаментен пакет се обслужват с предимство пред тези, които не ползват такъв пакет.

За детайли относно крайната цена, дължима при закупуване на абонаментни пакети от членове на семейство, моля обърнете се към служител на дружеството.