Ценоразпис на услугите на Верум Здравен Мениджър

Цени за еднократно използвани услуги, невключени в абонаментен пакет
Вид услуга Цена
Eднократна такса за административно-информационни услуги без наличие на абонамент  30 лв.
24/7 организиране, поддържане и гарантиране на възможност за провеждане на консултации след преглед до 30 дни от датата на прегледа чрез активиране на кредити 10 лв.
Поддръжка на здравно досие за 1 месец 2 лв.
Поддръжка на здравно досие за 12 месеца 18 лв.
Обработка на документи, част от здравно досие (сканиране и индексиране) 0,18 лв. за брой
Организиране и провеждане на обучение, свързано със здравното образование на пациенти на възраст от 0 до 85+ години 15 лв.
Временна карта за достъп, гарантираща сигурен и безопасен престой 5 лв.
    Цени на годишни абонаментни пакети  
Абонаментни пакети 2018 г. Цена Включени такси административно обслужване при посещение 24/7 организиране, поддържане и гарантиране на възможност за провеждане на консултации, брой кредити Здравно досие за 12 месеца Включени здравни обучениея за 12 месеца Карта за достъп 24/7
Лица от 0 до 1 година 357 15 240 Да 1 Да
Лица от 1 до 3 години 208 9 140 Да 1 Да
Лица от 3 до 5 години 179 7 120 Да 1 Да
Лица от 5 до 75 години 119 5 80 Да 1 Да
Лица над 75 години 179 7 120 Да 1 Да
Лица над 80 години 208 9 140 Да 1 Да
Размер на отстъпка, върху цялата цена, при закупуване на абонаментни пакети от членове на едно семейство
Брой членове в едно семейство Размер на отстъпка
Двама 10%
Трима 13%
Четирима 17%
Петима 22%
Шестима 28%
Цена за издаване на постоянна карта за достъп (1 карта за цялото семейство) 8 лв
Цена за преиздаване на изгубена или унищожена карта 5 лв
*Всички посочени цени са с включен ДДС Пациентите, закупили абонаментен пакет се обслужват с предимство пред тези, които не ползват такъв пакет. За детайли относно крайната цена, дължима при закупуване на абонаментни пакети от членове на семейство, моля обърнете се към служител на дружеството.