skip to Main Content
телефон за контакт 0887 550 322

Ценоразпис на услугите на Верум Здравен Мениджър

Цени за еднократно използвани услуги, невключени в абонаментен пакет
Вид услуга Цена
Eднократна такса за административно-информационни услуги без наличие на абонамент през делнични дни 30 лв.
Eднократна такса за административно-информационни услуги без наличие на абонамент събота и неделя 45 лв.
Eднократна такса за административно-информационни услуги без наличие на абонамент нощно време 60 лв.
Eднократна такса за административно-информационни услуги без наличие на абонамент през празнични дни 60 лв.
24/7 организиране, поддържане и гарантиране на възможност за провеждане на консултации след преглед до 30 дни от датата на прегледа чрез активиране на кредити 10 лв.
Поддръжка на здравно досие за 1 месец 2 лв.
Поддръжка на здравно досие за 12 месеца 18 лв.
Обработка на документи, част от здравно досие (сканиране и индексиране) 0,18 лв. за брой
Организиране и провеждане на обучение, свързано със здравното образование на пациенти на възраст от 0 до 85+ години 15 лв.
Временна карта за достъп, гарантираща сигурен и безопасен престой 5 лв.
Цена за издаване на постоянна карта за достъп (1 карта за цялото семейство) 8 лв.
Цена за преиздаване на изгубена или унищожена карта 5 лв.
Превод на амбулаторен лист, 1 страница 10 лв.
Превод на медицинска информация, 1 страница 18 лв.
Административна услуга “бележка за контакт” 10 лв.
  Цени на годишни абонаментни пакети 2021 г  
Абонаментни пакети 2021 г. Цена Включени такси административно обслужване при посещение 24/7 организиране, поддържане и гарантиране на възможност за провеждане на консултации, брой кредити Здравно досие за 12 месеца Карта за достъп 24/7
Лица от 0 до 1 година 727 лв неограничен брой 260 Да Да
Лица от 1 до 3 години 397 лв неограничен брой 150 Да Да
Лица от 3 до 5 години 359 лв неограничен брой 130 Да Да
Лица от 5 до 75 години 196 лв неограничен брой 90 Да Да
Лица над 75 години 287 лв неограничен брой 130 Да Да
Лица над 80 години 331 лв неограничен брой 150 Да Да
Размер на отстъпка, върху цялата цена, при закупуване на абонаментни пакети от членове на едно семейство
Брой членове в едно семейство Размер на отстъпка
Двама 10%
Трима 13%
Четирима 17%
Петима 22%
Шестима 28%
*Всички посочени цени са с включен ДДС Пациентите, закупили абонаментен пакет се обслужват с предимство пред тези, които не ползват такъв пакет. За детайли относно крайната цена, дължима при закупуване на абонаментни пакети от членове на семейство, моля обърнете се към служител на дружеството.

Калкулатор за абонаментни планове

Изпращайки ни Вашето съобщение, вие се съгласявате да ни оставите Ваши лични данни за целите на осъществяване на контакт с Вас и отговор на Вашето запитване. В случай, че искате да упражните правата си по Европейския регламент за защита на личните данни (GDPR), можете да го направите през този линк – https://app.consento.bg/gdpr/consento

Back To Top