skip to Main Content
телефон за контакт 0887 550 322

Тук бързо и лесно можете да проверите кой е личният Ви лекар към момента:

http://services.nhif.bg/NZOK_References/faces/searchGp/gpSearch.jsp

В страница на Национална Здравноосигурителна каса може да направите проверка за здравноосигурителната си книжка:

http://services.nhif.bg/NZOK_References/faces/healthBooks/healthBooksSearch.jsp

Проверка на здравноосигурителен статус:

https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/goto:rep.HealthStatus.homep://nap.bg/

В официалната страница на Министерството на Здравеопазването можете да прочетете за правата и задълженията на пациентите:

https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/prava-i-zadlzheniya-na-pacienta/prava-na-pacienta/

 

 

Back To Top